Step 1 of 5

Wprowadzenie

Projekt O’Bias zajmuje się uprzedzeniami ze względu na płeć w procesach rekrutacyjnych i dostępie do kariery. Pomimo wielu postępów, jakie na przestrzeni lat osiągnięto w zakresie edukacji i dostępu do kariery w Europie, nadal utrzymuje się kilka nieświadomych uprzedzeń związanych z płcią*, które mogą sprawić, że niektóre oferty pracy będą mniej atrakcyjne zarówno dla kandydatów, jak i dla kandydatek. W tym kwestionariuszu chcielibyśmy poznać Twoje doświadczenia z praktykami związanymi z uprzedzeniami ze względu na płeć na rynku pracy oraz poznać Twoją opinię na temat znaczenia niektórych strategii łagodzenia uprzedzeń związanych z płcią w kontekście rekrutacji.
Twoje odpowiedzi są bardzo ważne dla rozwoju wiedzy na ten temat.
Dane zebrane w tym kwestionariuszu zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badań i rozwoju wiedzy w kontekście projektu O’Bias.
Żadne indywidualne informacje nie zostaną ujawnione.
Szacowany czas potrzebny na wypełnienie ankiety to około 10 minut.
Bardzo dziękujemy za współpracę!


* Nieświadome uprzedzenia to niezamierzone postawy i stereotypy, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji.


Na początek chcielibyśmy zadać kilka pytań społeczno-demograficznych
Płeć(wymagane)

Teraz chcielibyśmy, abyś ocenił(a) następujące zdania w skali od 1 [Zdecydowanie się nie zgadzam] do 7 [Zdecydowanie się zgadzam]
1234567
Dyskryminacja ze względu na płeć jest poważnym problemem na rynku pracy.
Liczba pracowników firmy powinna być zbilansowana między mężczyznami i kobietami w miejscu pracy.
Scroll to Top