Drogi Użytkowniku,

Niniejszy projekt ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia uprzedzeń związanych z płcią w procesach komunikacji na rynku pracy, zwłaszcza w kwestii opracowywania ofert pracy i CV przez kandydatów. W tym celu opracowano narzędzia i metodologie mające na celu podniesienie świadomości na temat istniejących uprzedzeń płciowych związanych z rynkiem pracy.

Wszystkie materiały opracowane w ramach tego projektu przyczyniają się do zwiększenia kwalifikacji kandydatów i pracodawców oraz oferują wytyczne i narzędzia wspierające pracodawców i kandydatów w prowadzeniu bardziej sprawiedliwych procesów rekrutacyjnych: aby lepiej przygotować się do identyfikacji uprzedzeń płciowych związanych z rynkiem pracy oraz aby móc zminimalizować wpływ takich uprzedzeń na możliwości zatrudnienia.

Produkty tego projektu przyczynią się do osiągnięcia priorytetów włączenia społecznego, poprzez promowanie równości płci w dostępie do pracy.

Kwestionariusz online i quiz dotyczący samooceny uprzedzeń płciowych

Kwestionariusz i quiz online umożliwiają przeprowadzanie samooceny, aby zbadać stopień uprzedzenia „płciowego” osób (kandydatów do pracy i specjalistów rekrutujących), w odniesieniu do założeń, przekonań i praktyk dotyczących płci oraz wyzwań związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących kwestii płci. Narzędzia zostały opracowane w celu oceny uprzedzeń w postawach rekruterów.

Interaktywne narzędzie online do analizy treści CV i opisów stanowisk pracy

Interaktywne narzędzie online do analizy treści CV i opisów stanowisk pracy, umożliwia osobom poszukującym pracy lub pracodawcom sprawdzenie treści istniejących CV i/lub tekstów ogłoszeń o pracę, w celu uzyskania raportu na temat powiązanego poziomu uprzedzeń związanych z płcią w ich dokumencie. Narzędzie internetowe opiera się o repozytorium terminów związanych z tradycyjnymi i trwałymi stereotypami kompetencji mężczyzn/kobiet.

Scroll to Top